Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘ใจ อึ๊งภากรณ์’

ถ้าเข้าใจระบบการปกครองก่อนการล่าอาณานิคมของต.ต.จะทราบว่า

คัดจากหนังสือ “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ข้อถกเถียงทางการเมือง”

โดย ใจ อึ๊งภากรณ์ (ซื้อได้ในประเทศไทย)

“ตัวอย่างอื่นๆ ของการบิดเบือนประวัติศาสตร์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง มาจากชนชั้นปกครองและนักวิชาการของเขา ทุกครั้งที่มีการสร้างชาติก็ต้องมีการสร้างนิยายประวัติศาสตร์ของชาติย้อนหลัง ที่อ้างว่าผู้คนในประเทศต่างๆ มีสำนึกรักชาติมาแต่ไหนแต่ไร บางครั้งมีการสร้างนิยายความคิดเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ของเชื้อชาติในอดีต ซึ่งสอดคล้องกับข้ออ้างปัจจุบันว่าคนที่เชื้อชาติต่างกันในสังคมมักขัดแย้งกันทางผลประโยชน์เสมอ หรืออาจมีการเสนอภาพว่าการปกครองในอดีต รวมศูนย์เหมือนปัจจุบันเป็นต้น แต่ทั้งหมดเป็นการโกหกทางประวัติศาสตร์…..

….เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนทุนนิยมไม่มีรัฐชาติ ไม่มีพรมแดนของรัฐชาติ ไม่มีแผนที่ของประเทศต่างๆ ไม่มีพระเจ้าแผ่นดินที่ปกครองประเทศแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และไม่มี “เมืองหลวง” ดังนั้น ”ไทย” ไม่เคยรบ “พม่า” มีแต่สงครามระหว่าง  อังวะ (Ava) หรือ หงสาวดี (Pegu) กับอยุธยา และสุโขทัยไม่เคยเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย แทนที่จะมีประเทศลาว ไทย เขมร และเวียดนาม มีแต่อาณาจักร จัมปา  อันนาม  ขอม ล้านช้าง  ฯลฯ

ระบบการปกครองในยุคก่อนทุนนิยมไม่เคยรวมศูนย์ในลักษณะรัฐชาติปัจจุบันเพราะผู้ครองเมืองที่เรารู้จักว่าเป็น “พระเจ้าแผ่นดิน” มีอำนาจจำกัด อำนาจทางการเมืองขึ้นอยู่กับอำนาจทางทหาร ซึ่งผูกพันกับความสำเร็จทางเศรษฐกิจและการค้า เมืองที่มีอำนาจจะแผ่อิทธิพลออกไปรอบๆ แต่อิทธิพลดังกล่าวจะลดลงตามสัดส่วนของความห่างไกลจากเมืองและความสามารถที่จะส่งกองกำลังไปบังคับใคร รูปแบบการปกครองในลักษณะวงกลมซ้อนๆ ที่แผ่ออกจากเมืองใหญ่นี้เรียกว่า Galactic Polities  หรือ Mandala States

ในระบอบการปกครองแบบนี้ เมืองที่มีขนาดเล็กและมีอำนาจน้อยอาจเป็น “หัวเมือง” แต่เราไม่ควรใช้กรอบคิดแบบรัฐชาติมามองว่าหัวเมืองเป็น “เมืองขึ้น” เพราะหัวเมืองหนึ่งอาจอยู่ภายใต้อำนาจของเมืองใหญ่ที่เป็นคู่แข่งกันหลายเมืองก็ได้ และอาจมีอำนาจเหนือเมืองเล็กๆ เองด้วย ตัวอย่างของ “หัวเมือง” แบบนี้คือเชียงใหม่หรือเวียงจันทน์ การทับซ้อนของอำนาจแบบนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่เราไม่สามารถวาดแผนที่ของรัฐต่างๆ ในยุคนั้นได้ อีกสาเหตุหนึ่งคือความไม่คงที่ถาวรของอำนาจเมืองต่างๆ

ผู้ปกครองเมืองในระบบ Galactic Polities / Mandala States นี้มีอำนาจภายในเมืองตนเองจำกัด ซึ่งนำไปสู่การกระจายและแบ่งอำนาจให้ผู้อื่นเพราะไม่มีกองทัพถาวรหรือข้าราชการประจำที่จะใช้ในการปกครองและการเกณฑ์แรงงาน ซึ่งเป็นแหล่งผลิตมูลค่าทั้งปวง หรือแหล่งสำคัญที่จะสร้างกองทัพ อยู่ในมือของเจ้าขุนมูลนาย”

 

Read Full Post »

Read Full Post »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.